Rekruttsatsing

Langvarig satsing på spillerutvikling har fostret mange talenter de siste åren, blant andre Jonas Svensson, som gikk veien til Rosenborg via LFK. Ifølge Nesset gror det fortsatt godt på aldersbestemt nivå i klubben.

- De siste sju årene har klubben hatt 16 spillere på aldersbestemte landslag eller klubber på de to øverste nivåene i Norge. Utfordringen er å få ut det potensialet vi ser nedover i rekkene også på A-laget, sier Nesset til avisa.