foto
Johannes Sivertsen (16) ønsker å bli husket for mer enn «bare» å være sønnen til Sture. Foto: Jørgen Haug

– Jeg ønsker ikke bare å bli husket som sønnen