Verdifull læring for de unge verdalingene i møtet med norgeseliten

foto