Det koster over fem millioner kroner å renovere huset - har søkt om 1,7 millioner i støtte