Jubilanten har møtt på flere hindringer, men nå blir det endelig storslått markering

foto