Ramlet ned fra høy stol - pådro seg brudd i ryggen

foto