– Klubben har ikke hatt en ønsket sportslig utvikling de sisteårene, ikke klart å etablere seg på øvre tabellhalvdel. LHK må finne igjen sintoppidrettskultur. Det går på premisser, holdninger og ansvarliggjøring. Dennekulturen er alle med og bygger, spillere, trenere, styret, sportslig ledelse ogadministrasjon. Det er viktig at det er en klar instruks og filosofi på hvordandenne kulturen skal bygges, sier Leira til Trønder-Avisa fredag.

Tydeligere

Han mener LHK må få tilbake en tydeligere kultur, og synsklubben har stått på stedet hvil rent sportslig siden 2008/2009-sesongen. Han leggertil at det også har skjedd mye positivt i LHK de siste årene, tross i hyppigetrenerskifter, anstrengt økonomi og gjentatte kamper om overlevelse ieliteserien.

– At LHK fortsatt er i eliteserien, sier litt om stayerevnen iklubben. Det er det perspektivet vi må ta utgangspunkt i, sier Leira tilTrønder-Avisa.

Nytt tap

Torsdag kveld tapte LHK 27-35 mot Byåsen i en treningskamp iTrønderhallen. Leira trekker fram en god andreomgang, og retter fokus framoverpå seriespillet.

– Nå skal vi samle arbeidsoppgavene i alle spillets faser. Viskal ha tydelighet i spillet, slik at jentene forstår hverandre. Det skapertrygghet og gjenkjennbare situasjoner, sier Leira til avisen, og legger til atjentene nå skal klare