De to representerer Verdal og Levanger på hederskveld