Målkalas i siste test - en uke før alvoret starter