2022 var et stort år for disse utøverne. Nå får de heder for sine prestasjoner

foto