Slik la Arne Nypan og Jon Olav Hjelde fra Vuku til rette for fotballgutta som ble proffer