Levangsbyggen dro til Tromsø. Her har hun selskap av mange trøndere

foto