Mange har blitt nye medlemmer i skiforeningen, noen var ekstra heldige

foto