Krever et medisinsk senter: – Store utfordringer med å etterleve HMS-kravene

foto