Viktig samarbeidspartner på plass for tre nye år

foto