Tema

tirsdag 26.03 2019

Entreprenører valgt ut: – Strekningen mellom Kvithammar og Åsen er blant våre høyest prioriterte

Kontrakten har en forventet verdi på 4 milliarder kroner.

tirsdag 27.11 2018

Skogn til debatt

I fjor ble det fullt hus. Onsdag kveld gjentas arrangementet.

tirsdag 25.09 2018

SV og Miljøpartiet De Grønne vil helst skrinlegge foreslått E6-trasé

Partiene vil heller bygge ny E6 langs eksisterende trasé mellom Åsen og Mære.

tirsdag 11.09 2018

– Det blir mindre våronn, selvsagt

Han er bonde på Skatval. Den nye E6 deler jorda hans i to.

18

Slik kan nye E6 komme til å bli gjennom Åsen

Se bildene av hvordan Nye Veier ser for seg den nye firefelts E6-traseeen.

torsdag 30.08 2018

Vegen til ny E6 er kanskje ikke fullt så strak

Vi har samlet sju tråder i E6-saken.

tirsdag 28.08 2018

«En veg for de forbipasserende»

Vi kommer til å bygge veldig mye veg for trafikk som bare skal passere, advarer Pål Sverre Fikse (Sp).

onsdag 22.08 2018

– Plutselig tenker du annerledes for næringslivet.

En rask E6 kan skyte fart ietableringene

fredag 17.08 2018

E6 Stjørdal-Åsen

Entreprenører konkurrerer om fire milliarder

Hvem vinner Nye Veiers neste megakontrakt?

søndag 10.06 2018

Rådmann sår tvil om anbefalt E6-korridor

Levangerrådmannen er i tvil om vegvesenets E6-anbefaling er den beste, og vil sende annet alternativ på høring.

torsdag 19.04 2018

Bøndene legger fram nytt E6-forslag

Tar langt mindre av matjorda enn hva vegvesenet legger opp til.

lørdag 24.03 2018

Innlegg

Økonomi betyr ikke alt

Nye Veier kommenterer traséen i Åsen.

lørdag 03.02 2018

Innlegg

Vegplanlegging på «ville veier»?

Ola Trønsdal stiller flere spørsmål om planene for ny E6 fra Åsen til Mære.

torsdag 01.02 2018

– Å følge dagens E6-trasé ville vært mye mer fremtidsrettet

Hun har en bønn til de folkevalgte i Levanger.

mandag 29.01 2018

Midtdeler og T-kryss tar vår del av milliardene

Vegavdeling Trøndelag har et budsjett på over to milliarder i år.

søndag 28.01 2018

Innlegg

Ny E6 gjennom Levanger

Det er flere grunner til at våre politikere må velge 90 i stedet for 110 km/t, mener forfatterne av dette innlegget.

mandag 01.01 2018

Alternativ trase for ny E6 nord for Levanger

Til tross for purring, har han ikke fått svar.

lørdag 23.12 2017

Heller mat enn fart

Bondelagsledere mener dagens E6-trasé er god nok.

tirsdag 19.12 2017
1

Innlegg

Et alternativ for E6 i Bjørga

– Det er fullt mulig med tunnel under jernbanen på Fleskhus.

Nå er E6-planene klare

Med fire felt, flere tunneler, 110 km/t og effektive kryss skal det gå 14 minutter raskere fra Åsen til Mære.

torsdag 07.12 2017

Må finne ny E6-trasé i Åsen

Den planlagte tunnelen kan ikke bygges likevel.

lørdag 18.11 2017

Grunneiere samler troppene

Planene for ny E6 ligger til grunn for fylkingen i Levanger.

torsdag 01.06 2017

Innlegg

Hvorfor tas det så lite hensyn til tap av matjord ved bygging av ny E6?

Beboere i Gilstadlia vil ha annen vegløsning.

mandag 22.05 2017

E6-møte i Åsen på tirsdag

Kryss blir hovedtema.

mandag 10.04 2017

Mat viktigere enn fart

Lavere fartsgrense, færre felt og mest mulig tunnel. Håvard Jermstad mener matjorda er viktigere enn høy fart.

torsdag 06.04 2017

Ett av to planlagte E6-kryss i Åsen står i fare for å forsvinne fra plantegningen

Det store spørsmålet er hvilket.