Tema

torsdag 25.06 2020

Tre grunner til at E6-utsettelse får dramatiske konsekvenser

onsdag 24.06 2020

Dagens leder

E6 og Malvik: En slik opptreden har vi rett og slett ikke råd til.

søndag 21.06 2020

- Historisk dårlig timing for utsettelse

tirsdag 02.06 2020

Framdriften med ny E6 i Levanger og Verdal har stoppet opp - nå må statsråden svare

fredag 29.05 2020

Vil ny E6 noen gang møtes på grensa mellom Verdal og Levanger?

mandag 18.05 2020

Dagens leder: Jeg synes de har gode E6-argumenter

fredag 15.05 2020

«En bedre løsning for lokalsamfunnet»: Derfor forslår de en ny E6-løsning med både halv- og helkryss.

tirsdag 05.05 2020

De har ikke blitt enige verken om Havnekrysset eller Fleskhuskrysset. Dermed går E6-saken til mekling.

mandag 27.04 2020

Ligger an til tre tunneler forbi Åsen når nye E6 skal bygges

onsdag 15.04 2020

E6-møte: – Et lite skritt i riktig retning, men bekymret for floken rundt Rinnleiret.

torsdag 26.03 2020

Personbiltrafikken på E6 i Verdal er nesten halvert. Men det kjører flere vogntog.

onsdag 26.02 2020

Her kommer en utfordring til Ap og Sp om E6: – Firefelts må stoppes umiddelbart!

onsdag 19.02 2020

Innlegg

Moderniser jernbanen, spar dyrkamarka på Innherred

Mer effektiv og trafikksikker vei – og mindre klimagassutslipp

tirsdag 18.02 2020

Ber fylket stoppe motorveg-planene helt

tirsdag 21.01 2020

Innlegg

«Planlegginga av en overdimensjonert motorvei må stanses umiddelbart.»

lørdag 18.01 2020

Dagens leder

En «smartere» firefelts E6 kan virke mindre skremmende for skeptikerne

fredag 17.01 2020

Her er Nye Veiers E6-plan fra Åsen til Mære

lørdag 28.12 2019

Hallem ønsker bompengeinnføring raskt opp i fylkestinget

mandag 09.12 2019

Det blir faktisk både billigere og bedre flyt i trafikken med tofelts veg

lørdag 07.12 2019

Ny E6 kan koste over ti ganger så mye som å restaurere

torsdag 21.11 2019

Ny E6 Åsen-Mære: «Stopp videre planlegging av en overdimensjonert og altfor kostbar veg»

mandag 11.11 2019

Innlegg

Han er ikke imponert over vegvesenets innvendinger: «E6 – hvilken beregning er feil?»

onsdag 06.11 2019

Mener regnestykket til Vatn ikke holder vann: - Ikke så mye dyrere med fire-felts vei

lørdag 02.11 2019

Dagens leder

E6: Magefølelsen forteller meg at disse regnestykkene kan være riktige.a

fredag 01.11 2019

Innlegg

E6: Det er større skam ikke å snu, enn å snu.

mandag 07.10 2019

Statsråden: «Vedtatt konsept inneber at E6 skal utviklast til tofelts veg med midtdelar og forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 km/t»

torsdag 26.09 2019

Innlegg

«Dette vanvittige forslaget vil rasere tusenvis av dekar av den beste dyrkajorda vi har i landet»

søndag 22.09 2019

Innlegg

– Meningsløst E6-prosjekt

fredag 06.09 2019

Svarva tror vi må starte på nytt i E6-saken

Ordføreren tror Nye Veier overtar E6-prosjektet. Han tror planleggingen starter på nytt.

tirsdag 03.09 2019

Innlegg

Jeg kan leve med 90 km/t, men er det noen grunn til å si nei til det beste alternativet?

Innlegg

Hvorfor tør vi ikke tenke større i E6-saken?

lørdag 31.08 2019

Advarer: Å justere ned fra 110 til 90, kan bety stans i E6-prosjektet

fredag 30.08 2019

Innlegg

Hvorfor trenger vi ny firefelts E6 ?

Innlegg

– Firefelts motorveg tvers over her vil ødelegge ei hel grend

onsdag 28.08 2019

Ny E6 i Levanger

Dagens leder

110 eller 90 km/t - det er spørsmålet

tirsdag 27.08 2019

Innlegg

– Fire felt og 110 km/t vil koste vår lokale bedrift 600.000 kroner i året

tirsdag 26.03 2019

Entreprenører valgt ut: – Strekningen mellom Kvithammar og Åsen er blant våre høyest prioriterte

Kontrakten har en forventet verdi på 4 milliarder kroner.

tirsdag 27.11 2018

Skogn til debatt

I fjor ble det fullt hus. Onsdag kveld gjentas arrangementet.

tirsdag 25.09 2018

SV og Miljøpartiet De Grønne vil helst skrinlegge foreslått E6-trasé

Partiene vil heller bygge ny E6 langs eksisterende trasé mellom Åsen og Mære.

tirsdag 11.09 2018

– Det blir mindre våronn, selvsagt

Han er bonde på Skatval. Den nye E6 deler jorda hans i to.

18

Slik kan nye E6 komme til å bli gjennom Åsen

Se bildene av hvordan Nye Veier ser for seg den nye firefelts E6-traseeen.

torsdag 30.08 2018

Vegen til ny E6 er kanskje ikke fullt så strak

Vi har samlet sju tråder i E6-saken.

tirsdag 28.08 2018

«En veg for de forbipasserende»

Vi kommer til å bygge veldig mye veg for trafikk som bare skal passere, advarer Pål Sverre Fikse (Sp).

onsdag 22.08 2018

– Plutselig tenker du annerledes for næringslivet.

En rask E6 kan skyte fart ietableringene

fredag 17.08 2018

E6 Stjørdal-Åsen

Entreprenører konkurrerer om fire milliarder

Hvem vinner Nye Veiers neste megakontrakt?

søndag 10.06 2018

Rådmann sår tvil om anbefalt E6-korridor

Levangerrådmannen er i tvil om vegvesenets E6-anbefaling er den beste, og vil sende annet alternativ på høring.

torsdag 19.04 2018

Bøndene legger fram nytt E6-forslag

Tar langt mindre av matjorda enn hva vegvesenet legger opp til.

lørdag 24.03 2018

Innlegg

Økonomi betyr ikke alt

Nye Veier kommenterer traséen i Åsen.

lørdag 03.02 2018

Innlegg

Vegplanlegging på «ville veier»?

Ola Trønsdal stiller flere spørsmål om planene for ny E6 fra Åsen til Mære.

torsdag 01.02 2018

– Å følge dagens E6-trasé ville vært mye mer fremtidsrettet

Hun har en bønn til de folkevalgte i Levanger.

mandag 29.01 2018

Midtdeler og T-kryss tar vår del av milliardene

Vegavdeling Trøndelag har et budsjett på over to milliarder i år.

søndag 28.01 2018

Innlegg

Ny E6 gjennom Levanger

Det er flere grunner til at våre politikere må velge 90 i stedet for 110 km/t, mener forfatterne av dette innlegget.

mandag 01.01 2018

Alternativ trase for ny E6 nord for Levanger

Til tross for purring, har han ikke fått svar.

lørdag 23.12 2017

Heller mat enn fart

Bondelagsledere mener dagens E6-trasé er god nok.

tirsdag 19.12 2017
1

Innlegg

Et alternativ for E6 i Bjørga

– Det er fullt mulig med tunnel under jernbanen på Fleskhus.

Nå er E6-planene klare

Med fire felt, flere tunneler, 110 km/t og effektive kryss skal det gå 14 minutter raskere fra Åsen til Mære.

torsdag 07.12 2017

Må finne ny E6-trasé i Åsen

Den planlagte tunnelen kan ikke bygges likevel.

lørdag 18.11 2017

Grunneiere samler troppene

Planene for ny E6 ligger til grunn for fylkingen i Levanger.

torsdag 01.06 2017

Innlegg

Hvorfor tas det så lite hensyn til tap av matjord ved bygging av ny E6?

Beboere i Gilstadlia vil ha annen vegløsning.

mandag 22.05 2017

E6-møte i Åsen på tirsdag

Kryss blir hovedtema.

mandag 10.04 2017

Mat viktigere enn fart

Lavere fartsgrense, færre felt og mest mulig tunnel. Håvard Jermstad mener matjorda er viktigere enn høy fart.

torsdag 06.04 2017

Ett av to planlagte E6-kryss i Åsen står i fare for å forsvinne fra plantegningen

Det store spørsmålet er hvilket.