Mats Henriksen i Levanger Frp påpeker med riktighet i avisinnlegget «Levanger kommune – en tja-kommune?», at flyttingen av Ytterøykylling er et kraftig varsel om at jobben Levanger har gjort for å skaffe nye næringsarealer ikke har vært god nok.

Flyttingen av Ytterøykylling fra Ytterøya til Røra innebærer store utfordringer for Levanger som kommune og Ytterøy som lokalsamfunn. Levanger Venstre vil støtte opp om arbeidet med nye arbeidsplasser på Ytterøya, og vi vil arbeide for en redusert arbeidsgiveravgift for Ytterøy.

Levanger Venstre har mange ganger de siste 15 årene tatt opp behovet for nye næringsarealer i kommunen, både med tanke på nye arealer til bedrifter som må flytte fra havneområdet og satsning på Skogn som et logistikknutepunkt for å nevne noe. Dette er initiativer som alltid ble avvist av styringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og her er nok noe av svaret når Henriksen spør om hva Levanger ikke har forstått og Verdal og Inderøy har forstått med tanke på å ha næringsarealer klare til bedrifter som ønsker å etablere seg her.

Levanger har alltid betraktet Levanger FrP som en pålitelig alliert i dette arbeidet, og som Henriksen med riktighet påpeker, har Levanger Frp også vært opptatt av næringsarealer gjennom mange år. Henriksen peker på at dette er et område som må prioriteres høyere i Levanger kommune. Vi ønsker han derfor lykke til med å overbevise de andre partiene om behovet for nye næringsarealer, ikke minst med tanke på at Levanger Senterparti opp gjennom årene har hatt en veldig negativ tilnærming til temaet.