Verdal kommune mangler fastleger, slik som også flere norske kommuner gjør. Det ser imidlertid ikke til at administrasjonen tar problemet på alvor eller ønsker det det beste for befolkningen.

De har fått inn søknader fra to anerkjente fastleger som begge er spesialister på almenmedisin. De vet også at begge to er sterkt ønsket av en meget stor pasientgruppe, som har meget god erfaring med dem.

Går det an å være bedre kvalifisert enn dette ?

Men administrasjonen skyver formaliteter foran seg i sin iver etter å ikke ansette dem.

Dette mener jeg ikke er å handle etter innbyggernes beste.

Konklusjonen må være at de av administrasjonen som står bak dette, bør finne seg noe annet å gjøre. Det gjelder først og fremst kommunaldirektøren, som står for det endelige ansvaret.