For ikke så lenge siden gikk Vegard Austmo og Svein Erik Veie ut i Innherred og lanserte ideen om nærings- og industriutvikling på den gamle skoletomta ved Mule. Dette er et prisverdig forslag, proaktivt og foroverlent, honnør for næringsvennlig tenking!

For ikke så lenge siden kjørte jeg ut til Røra for å se på næringstomtene ved Lensmyra. Der har de klare tomter med ferdig infrastruktur rede for en næringsklynge og for en ny vekstperiode i Inderøy. Med et næringsmiljø ved Mule, og et kommende ved Røra vil man kunne trekke gjensidige veksler og fordeler på det allerede veletablerte og sterke industri og næringsmiljøet i Verdal Industripark. Det vil også styrke Innherred i en regional arbeidsmarkedssammenheng og virke som en motvekt til Trondheim. Det vil også kunne forøke bolysten i Innherredsregionen.

Industri og næringsutvikling i kontrollerte rammer medfører positive ringvirkninger i samfunnet. Til tross for konkurranseutsettingen i slike næringsklynger deler bedriftene kompetanse og læring på tvers av bedriftene, hvilket skaper robuste og sterke fagmiljøer som tåler tøffe tider og omstillinger. Honnør for Austmo og Veie for initiativet og honnør til styret ved Lensmyra Næringspark ved Jon Arve Hollekim. Hvordan ligger vi så an med Verdalsinitiativene? Fremdeles ligger rotveltene hulter til bulter i Ørin Sør, lite er ferdig og lite er gjort.

«For ikke så lenge siden kjørte jeg ut til Røra for å se på næringstomtene ved Lensmyra. Der har de klare tomter med ferdig infrastruktur rede for en næringsklynge og for en ny vekstperiode i Inderøy» skriver Tor Martin Nordtømme (Ap). Her er næringssjef Trygve Wannebo i Inderøy avbildet. Foto: Erlend Aune

I Innherreds utgave 19. juli setter partikollega Trine Reitan og undertegnede den prekære situasjonen mht. arealmangel i Verdal Industripark opp på agendaen. Varaordfører Valbekmo svarer at:

«Senterpartiet er i denne saken like utålmodige som Arbeiderpartiet, og vi er enige i at det haster med å få realisert Ørin Sør så fort som mulig. Reguleringsplanen for Ørin Sør II ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 15. mars i år, med høringsfrist 7. mai. I ettertid er det kommet innsigelser fra statsforvalteren og det er behov for dialog og avklaringer rundt disse.»

Like utålmodige som Arbeiderpartiet? Å? Hvorfor ble ikke da reguleringsplanen lagt ut på høring for ett, to eller tre år siden? Ville man ikke kunne vært ferdig med dialogen og avklaringene med statsforvalteren, om man hadde satt i gang høringsprosessene tidligere? Ville man ikke potensielt kunne tilbudt Ytterøykylling tomter? Ville man ikke ha rigget seg bedre om man foretok seg noe – tidligere?

Verden dreier seg om ubønnhørlig om fremtida. Levanger begynner å komme på banen med initiativer, Lensmyra begynner å bli realisert. Hvor er Verdalsinitiativene etter tre år? Hvor er de konkrete initiativene fra den sittende politiske ledelsen i Verdal, som har rent flertall i kommunestyret? Hvor og hva er visjonen? Ingen lever av gårsdagens suksess.

Den store vekstperioden Verdal opplevde mellom 1999-2019 skyldtes aktive og proaktive partnerskap mellom den politiske ledelsen i kommune, sterke offentlige og private partnerskap. Resultatet står seg i dag som Norges tredje største industripark, med om lag 200 bedrifter og 3000 ansatte.

Om vi har som visjon at Verdal skal rigge seg for fremtiden med de demografiske utfordringene vi står ovenfor, må vi fortsatt forholde oss meget proaktiv til nærings- og industriutvikling. Vi kan ikke godta å utsette, vente og dyrke seindrektighet fordi enkelte kvier seg for å ta ut arealer av Fættaskogen, tror på «grønne streker» og «grønne korridorer». Situasjonen er alvorlig nok som den er, og det er forferdelig trist å gå glipp av nye aktører, eller at aktører som i utgangspunktet ønsker å være her «vokser seg ut», og at vi ikke har gryteklare tomter å gi de. Flere bedrifter holder på å vokse seg ut av lokalene sine, hvordan skal de få boltreplass om ikke noe skjer?

Vi kan ikke godta å utsette, vente og dyrke seindrektighet fordi enkelte kvier seg for å ta ut arealer av Fættaskogen, tror på «grønne streker» og «grønne korridorer», skriver Tor Martin Nordtømme (Ap) i dette innlegget. Foto: Anders Vinje

Det er en kjent sak at arbeidsgiveravgiften er lavere i Inderøy og at det er krevende å få gjort noe med det. Da må Verdal kommune i alle fall være proaktiv og tilby et kvantum av arealer som kompenserer for denne ulempen. Det er ikke slik at vi kan få nok næringsliv og industri i Verdal eller i Innherred. En kommune med den næringsprofilen Verdal har krevet at man er i konstant utvikling. Det er ikke slik at vi kan få nok vekst, som enkelte har hevdet.

Om nærings- og industriutvikling skal ha gode vilkår i Innherredsregionen må man tilrettelegge og være proaktiv! Dette er og har vært den røde tråden i Verdal Arbeiderparti sin politikk siden partiet ble stiftet. Man skal aktivt drive samfunnet i en sosialdemokratisk retning - forover - til det bedre. Nøkkelen har vært å skape verdier, fordelt dem rettferdig slik at alle kan leve det gode liv. Dette har vi lyktes godt med i Verdal, men det er et kontinuerlig politisk arbeid, og det tåler overhodet ikke stagnasjon.

Jeg takker varaordføreren for svaret. Det hadde vært interessant å få vite hva ordføreren vår egentlig mener om saken, og når han skal begynne å fatte interesse for disse spørsmålene.