Fra november 2022 og fram til i dag 13. juli 2023 har problemene stått i kø for Helseplattformen. Flere og flere alvorlige feil kommer for dagen. Jeg tror ikke disse vil ta slutt før vi innrømmer at dette var et system som ikke fungerte. Det bør bli byttet ut.

De som har ansvaret for Helseplattformen, kan ikke leke med andre menneskers liv og helse lengre. Jeg tror jeg snakker på vegne av mange innbyggere i Trondheim, som føler på det samme som meg.

Sikkert også mange ansatte ved St. Olavs. De må føle på stor usikkerhet når prøvesvar kommer bort og ikke blir tatt tak i hos fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Lurer på hva St. Olavs kunne ha brukt alle disse millionene på istedenfor et system som tydeligvis ikke fungerer, og ikke er tilrettelagt for oss her i Norge. Et bedre helsetilbud og få kortet ned på lange ventelister f.eks.? Ventelister som kanskje bare blir lengre med at datasystemet ikke fungerer.

Vi kan ikke fortsette å leve med denne redselen og usikkerheten Helseplattformen påfører oss. Det håper jeg dere forstår. Håper at noen som har ansvar for denne situasjonen kan svare meg på hva dere tenker og mener.

Mener dere at vi fortsatt skal ha et system, hvor man stadig avdekker store feil og mangler, i framtiden? Et system som påfører pasienter ekstra belastninger og forsinket behandling?

Jeg tror at det vi har opplevd hittil bare er toppen av et isfjell, og jeg er redd det vil komme flere alvorlige hendelser i framtiden.

Hvis dere fortsatt tror og mener at Helseplattformen med de siste dagers urovekkende opplysninger fortsatt har «livets rett», ønsker jeg deres forklaring på det.

Jeg synes dere skal revurdere, og ta i bruk et system som både vi som pasienter og ansatte ved St. Olavs kan føle seg trygge på.

Vi som er pasienter ved St. Olavs føler stor usikkerhet om prøvesvar blir fanget opp, og svar blir sendt videre til leger som har sendt oss dit. Fastleger har et stort ansvar for sine pasienter. Det føles utrygt om de ikke kan være sikre på at epikriser og prøvesvar blir videresendt til legekontoret, slik at riktig behandling av pasienten kan igangsettes.

Pasienter, fastleger og sykehusansatte har ytret sin bekymring over lang tid. Derfor lurer jeg på hvorfor dere som har satt Helseplattformen ut i livet, ikke lytter til de tre viktige gruppene, som på hver sin måte er bekymret. Bør ikke dette bli tatt hensyn til, og hva er grunnen til at man fortsatt skal bruke dette systemet som fortsatt har mange feil og mangler? Ønsker at noen kan svare meg på hvorfor det er så viktig å tviholde på denne dyre Helseplattformen.

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.