Jeg viser til lederen i Innherred 2. mai av Espen Leirset.

Jeg er 100 prosent enig med han at vi på Innhered sitter med skjegget i postkassa når veipengene blir bevilget.

Er det våre lokalpolitikere som ikke gjør jobben sin, som ikke ser hvor elendig veistandarden vår er? Jeg ser ut av vinduet. 30 meter fra E6 hvor det kjøres tusenvis av biler i ett sett på en utrygg smal vei der det ikke finnes en stripe for hverken gående eller syklende.

Har man ikke egen bil for å komme seg på jobb eller handel blir man fort hjelpeløs.

Jeg har besøkt store deler av verden gjennom jobben, men aldri sett dårligere veistandard enn det vi har i vårt rike Norge.

Det er jammen på tide politikerne og byråkratveldet på Innherred viser ryggrad, slutter krangel og blir enig om både trasevalg , fartsgrenser og Veivalg. De bør se litt mer sørover og ikke la sørtrønderne flire og peke nese mot oss.

Til slutt en stor takk til politiet som ofte har trafikkontroll i Bjørga. Det viser seg at det trengs.

Med vennlig hilsen

Monica Bjørgvik