I både et avisinnlegg og et intervju i lokalavisa 28/6 forsøker Vegard Austmo å flytte fokuset vekk fra Senterpartiets og de øvrige flertallspartienes fredning av skolestruktur.

Kan det være fordi han ser at dette var et fornuftig grep som mange bifaller?

For oss var det viktig å få slått fast ên gang for alle at nedlegging av flere skoler i Levanger er uaktuelt. Derfor sa vi et tydelig nei til at en vurdering av antall skoler i Levanger skal være tema i utredningen som ble foreslått av kommunedirektøren. Vi ønsket ikke at innbyggerne enda en gang skal oppleve den usikkerhet en slik utredning ville medføre.

Arbeiderpartiet ville på sin side bare støtte utredningen hvis den omfattet en vurdering av antall skoler i tillegg til antall barnehager.

Vårt vedtak handler på ingen måte om nedlegging av barnehager. Det handler helt enkelt om vern av skoler, og i motsetning til Arbeiderpartiet synes vi dette temaet er så viktig at vi sørget for et klart vedtak om akkurat dêt.  Jeg har fått overveldende mange positive tilbakemeldinger på vedtaket, for nå er terskelen høyere for at temaet skolenedleggelser bringes frem på nytt.

Samtidig er det mye annet utredningen vil ta for seg - som hvor befolkningen bosetter seg aldersmessig, bosettingsmønster og prognoser for hvor det blir størst press på boliger, barnehager, skoler og infrastruktur.  Det blir sett på hvilken kapasitet barnehagene og skolene har sammenholdt med behovet. Eventuelle behov for nybygg, utvidelser, samlokaliseringer (nå avgrenset mot endring av antall skoler) og rehabiliteringsbehov vil også bli beskrevet. Private barnehager og private grunnskolers rolle med hensyn til antall barn og elever skal undersøkes. Og vi skal få en analyse av hvordan ny E6 vil påvirke den demografiske utviklingen i Åsen.  Alt dette er viktig kunnskap for en god planlegging av tjenestetilbud, infrastruktur og bosetting fremover.

Kommunedirektøren har bedt om en ekstern utredning, og begrunner det med at administrasjonen ikke har kapasitet og kompetanse til å gjennomføre utredningen på en god nok måte selv. Jeg tenker kommunedirektøren er nærmest til å vurdere dette, og jeg har også tiltro til at han vil sørge for å holde kostnaden på et forsvarlig nivå.

Anita Ravlo Sand, ordfører (Sp)

Anita Ravlo Sand