Heller enn å slakte et svært velkomment politisk utspill om regionens kraftbehov bør Innherred hylle disse fem ordførerne som tar ansvar for regionens fremtid. Hvorfor ikke bruke avisen til å invitere hele den politiske ledelsen, næringslivet, skoler og organisasjoner i fem kommuner til en dugnad for å vise hvor rikt og spennende denne regionen er? Unge voksne i dag er opptatt av livskvalitet, friluft, kultur, spennende jobber, gode skoler og velfungerende samfunnstjenester. Innherred har utrolig mye av det – men dessverre så har de også en voksengenerasjon som ikke ønsker å dele på godene.

Det er mye i lederartikkelen som bør følges opp. For det første er det utrolig overraskende at avisen går til frontalangrep på fem ordførere på en gang.  Særlig fem ordførere som gjør noe så bærekraftig som å samarbeide om regionens utvikling langt forbi deres valgperioder.

For det andre er det enda mer overraskende at Innherred skyter ned industri, næringsliv og deres paraplyorganisasjon NHO. Jeg har lenge ment at NHO burde hete AHO – Arbeidslivets Hovedorganisasjon. Da hadde kanskje også Innherred forstått at det å jobbe for rammevilkårene til industrien er å styrke arbeidslivet og samfunnsutviklingen som sådan.  Bedriftene på Innherred er arbeidsplassen til folk flest, og vi ønsker å være det i mange generasjoner. Da trenger vi initiativ som det de fem ordførerne tar.

Det vises til at den nåværende lave arbeidsløsheten og at «Aker går så det griner». Man skal ikke ha vært mange årene tilknyttet Verdal kommune for å vite at ordreboken til Aker er svært svingende. Det er ikke lenger enn 3,5 år siden det ble gjennomført en relativt tåredryppende seanse på Scandic Stiklestad hvor Stortinget overrakte 200 MNOK til Røkke, så han skulle greie redde arbeidsplassene på Ørin. Bevilgningen var betydelig viktigere for lokalsamfunnet Verdal, enn for eieren. Men, historien viser at det er lurt at også øvrig industri på Innherred sikres en fremtid og har tilgang på kraft til grønn omstilling.

Du glemmer å nevne grunnen til at industrien på Innherred kommer til å trenge mer energi i de neste tiårene, nemlig at vi må tilfredsstille de krav om grønn produksjon som samfunnet og markedet vil kreve av oss. Uten grønn produksjon, intet salg eller driftstillatelser. I tillegg til klare forventinger i markedet, har norske industribedrifter både nasjonale og internasjonale forpliktelser som gjør at vi må drive mer miljøvennlig enn før, enten redaktøren i Innherred liker det eller ikke.

En annen grunn til at fremstøtet til ordførerne er viktig og beundringsverdig, er at de har forstått at vi ikke kan akseptere at staten fjerner landbasert strøm for å elektrifisere sokkelen, og samtidig overlate til kommunene å redde den industrien som blir igjen.

Det mest overraskende med innlegget ditt er likevel vinklingen din på mangel på arbeidskraft. Innherreds største trussel er det faktum at færre og færre av de oppvoksende slekter vender tilbake til kommunene etter endt utdannelse. De blir boende i og rundt de store byene. Jeg klandrer dem ikke, hvis det de møter når de kommer hjem er holdningene vi ser i lederartikkelen din - den inviterer ikke veldig til fremtidsutvikling. Tragedien er at Innherred etter hvert vil bli et regionalt gamlehjem, og da har du helt rett – da trengs det ikke kraftutbygging, for industrien er ikke der lenger.

Hvordan tror du Innherred fremstår når de har en så defensiv og sutrete regionsavis, uten vilje eller ønske om å utvikle lokalsamfunnet? Velferd og bolyst handler faktisk om å ha levende industri- og næringsvirksomheter i regionen som etterspør varer og tjenester 365 dager i året.

Når fem bekymrede ordførere tar ordet og ber om å sikre forutsetningene for gode lokalsamfunn i generasjonene som kommer etter oss, bør Innherred applaudere dem. Vekst og velferd står på skuldrene til et levende og fremtidsrettet næringsliv, med industribedrifter som står klare til å møte morgendagens miljøkrav. Det krever store mengder kraft og nett. Det har NHO forstått, det samme har de fem ordførerne. Jeg håper også redaktøren i Innherred med tid og stunder også ser (det grønne) lyset.

Hanne Markussen Eek

Konsernsjef, Franzefoss Minerals AS