For åtte år siden valgte flertallet i Levanger å legge ned de fleste sykeheimsplassene i kommunens institusjoner. Datidas mantra var at de eldre ikke trengte et sykeheimstilbud. Vedtaket var veldig omstridt. Protestene var mange. Men, de folkevalgte valgte å stole på rådene de fikk fra sin administrasjon. Derfor var det over og ut for de over 80 sykeheimsplassene i Åsen, Skogn og på Breidablikktunet. 44 kortids sykeheimsplasser ved det da nye helsehuset på Staup, og 11 plasser på Ytterøy var det som ble tilbake.

Plassene på Ytterøy ble heldigvis berget unna dette eksperimentet med kommunens eldre. For dette var et eksperiment. Det var bygd på en forståelse av at det var tilstrekkelig å gi de eldre og syke et tilbud om en egen omsorgsleilighet. Regnearket, som viste hvor mye penger kommunen kunne spare på et slik grep, var det mest styrende dokumentet. Da faglige råd som lå til grunn var veldig omstridt. Svært mange med erfaring fra omsorgssektoren gikk ikke god for dem.

Regnearket, som viste hvor mye penger kommunen kunne spare på et slik grep, var det mest styrende dokumentet.

Feilslått. Åtte år etterpå sitter det en ny administrasjon i Levanger rådhus. De erkjenner at vedtakene fra 2014 var et feilskjær. Hvis kommunedirektørens forslag blir stående får Levanger 33 sykeheimsplasser ved Breidablikktunet. 11 av plassene vil være «nye», i den forstand at det er sykeheimsplasser som står der ubrukt i dag. De har stått ubrukt i flere år. Ikke fordi det ikke har vært bruk for dem. De har stått ubrukt fordi Levangers folkevalgte ikke har valgt å prioritere å bruke penger på slikt. 22 av sykeheimsplassene er plasser som i dag brukes som omsorgsboliger, men som skal omhjemles til sykeheimsplasser.

foto
Roger Rein er samfunnsredaktør i Innherred.

Det er grunn til å tro at flertallet av politikerne vil følge administrasjonens innstilling. De gjør som regel det i Levanger. I denne saken er det bare noen få politikere som hele vegen har vært av den formening at 2014-vedtaket var feilslått. Karl Meinert Buchholdt fra Venstre er en av dem. Han har nesten til det kjedsommelige gjentatt og gjentatt forslag om å reåpne sykeheimsplasser. Han har vært en klegg til å stille spørsmål når anledningen har budd seg. Nå får han betalt for sitt utrettelige arbeid. Det er fortjent.

(Lederkommentar i Innherred 7. juni 2022)