Alt for mange lærere velger å finne seg jobb utenfor skolen. KS bør gi lærerne bedre lønn, og regjeringen bør innføre en tillitsreform i skolen.

Vi er heldig i Levanger og Verdal. Her streiker det kun én lærer, som jobber ved Verdal videregående skole. For barn og unge her i våre kommuner, går hverdagen som normalt. Slik er det ikke i nabokommunene i sør og nord. En 16-åring fra Steinkjer eller Stjørdal som er rammet av streiken, har ikke hatt et normalt skoleår siden hun gikk på barneskolen. Mange barn i barneskolen er også rammet. Det er uansvarlig å fortsette denne streiken. Partene må ta ansvar for å avslutte streiken, men størst ansvar hviler på det på KS.

I en oversikt i Adresseavisen, framgår det at lærerne langt fra har vært lønnsvinnere de siste årene. Tallene viser at lærere og andre som driver undervisning i kommunene, har hatt lavere lønnsvekst hvert år i de foregående fem oppgjørene. I 2021 fikk eksempelvis lærerne 2,3 prosent i oppgjør, mens snittet for alle offentlig ansatte var 3 prosent. Dette er tall fra teknisk beregningsutvalg (TBU). På den andre siden viser KS til tall fra et annet organ, som kalles teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren (TBSK). Disse tallene viser at lærerne ikke har sakket akterut. Ifølge eksperter faktisk.no har snakket med, er det ikke noe klart rett eller feil ved noen av statistikkene. Men de viser ulike ting, slik statistikk ofte gjør. Statistikk kan jo brukes til så mangt, som å vise at man gjennomsnittlig har en fin temperatur hvis man står med den ene beinet i ei isbøtte, og det andre beinet i stekeovnen.

Uansett er det nå helt nødvendig at lærerne får gjennomslag for noen av sine krav, slik at denne streiken kan stoppes. For lærerne har helt rett i at det er for lite attraktivt å være lærer. Altfor mange lærere finner det mer attraktivt å jobbe utenfor skolen. Ifølge Utdanningsforbundet er det 40.000 lærere som ikke jobber i skolen. Dette må KS bidra til å løse, men kommunene kan ikke ta ansvaret alene.

Mange lærere slutter fordi de ikke finner det meningsfullt å jobbe i skolen, på grunn av den rigide mål- og resultatstyringen i skolen. For selv om lønn er viktig, betyr andre arbeidsbetingelser kanskje enda mer. For å trives som lærer, er det helt avgjørende å føle mening med jobben. Og det er ingen tvil om at det er dypt meningsfullt å jobbe med undervisning. På sitt beste finnes knapt bedre jobb. Men når målene for jobben blir satt ovenfra i en rigid styringsmodell med mål- og resultatstyring, faller motivasjonen kraftig. En rapport fra SSB viser at flere grunnskolelærere forlot sektoren på grunn av målstyringa i skolen. Et styringssystem som gjør at de ansatte forlater sektoren må endres.

Og her kommer regjeringens ansvar inn. Arbeiderpartiet gikk til valg på en tillitsreform, som skal erstatte den rigide målstyringen. Her venter vi fortsatt spent på at regjeringen leverer. Norsk skole trenger denne tillitsreformen. Det haster.