Mange spurte seg hva Allos-stiftelsen var og hva de ville da ved nyttårstider kom på banen med en forespørsel til Levanger kommune. De ønsket å tilby ulike helsetjenester fra nedlagte Skogn helsetun. Når de nå letter på sløret viser det seg at det i hovedsak er lokale krefter som står bak. De har en forretningsidé som de mener kan gi nærområdet 40 – 50 nye arbeidsplasser.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Det finnes dem som sier «nei» på refleks når de hører ordene private og helsetjenester. I dette tilfellet bør til og med dem puste dypt og tenke seg om før det kommer en klar avvisning. Med forbehold om tilbudet er tenkt slik det er beskrevet i pressemelding og intervjuer, framstår dette som et tilbud til Levanger og nærområdet som er svært attraktivt.

En ideell stiftelse tjener ikke penger for å gi utbytte til sine eiere. Den har ingen eiere. I den grad stiftelsen tjener penger skal overskuddene pløyes tilbake i virksomheten. Dermed faller et hovedargument bort – at noen tjener seg rike på å skumme fløten av et offentlig helsetilbud.

Et annet godt argument for at Levangers folkevalgte bør være nysgjerrig og stille seg positive til planene, er deres egne erfaringer på området. Omorganiseringen som kommunen har gjort innenfor sin helse og omsorg har vært så langt fra vellykket som det går an. Om ikke annet får de gjennom Allos en privat aktør i sin midte som de kanskje kan lære av.

Jeg klarer derfor ikke å se at tilbudet den lokale stiftelsen ønsker å etablere i Skogn kommer i konflikt med det kommunale tilbudet som finnes. Tvert imot framstår det som et nyttig og nødvendig supplement.

Om det viser seg at stiftelsen klarer å levere bedre og billigere tjenester enn den kommunen selv makter, er heller ikke det negativt. Såfremt de følger lover og regler, gir sine ansatte en anstendig lønn og har en kvalitet som holder mål, må det i tilfelle bare virke skjerpende på de som sitter med ansvaret for tilsvarende offentlige tjenester.

Initiativtakerne i Skogn sier at responsen de har fått på sine planer er utelukkende positive. Hvis de holder ord, og leverer det de sier de skal levere, har jeg også vanskelig for å se for meg at kommunens folkevalgte vender tommelen ned.

Men, her kan jeg ta feil.

(Lederkommentar i Innherred 20. januar 2022)