Innherred setter for tiden søkelys på at vi står overfor kaldere tider. Det gjelder både i økonomisk og politisk betydning. Vi spør oss hvordan våre kommuner blir påvirket av høyere rente, høyere inflasjon og mer usikre tider internasjonalt? Den nye situasjonen påvirker både vanlige familier og tjenestene fra Levanger og Verdal kommuner. Det meste av priser går opp, også prisen på penger i form av renteøkning. I byene stopper boligprisene opp. Den økonomiske bølgen treffer byene først, men den kommer til Innherred også.

Ny debatt. Flere store investeringer i Levanger og Verdal kommuner er nå oppe til ny diskusjon. Disse prosjektene ble planlagt da renta var nær null. Nå kryper renta stadig oppover. Sentralbanken har de siste ukene gitt signaler om at rentetoppen kommer tidligere enn de trodde. Renta vil fortsette å gå opp helt fram til sommeren. Men hva som blir rentetoppen, er det ingen som vet. Hvis Norges Bank ikke får kontroll på inflasjonen, vil renta fortsette oppover. Vi lever med andre ord i en usikker tid.

Dette må også kommunene ta innover seg. Regjeringen har alt kuttet flere store byggeprosjekter. Nå får diskusjonen også feste blant folkevalgte i Levanger og Verdal. Prosjekter man trodde man hadde råd til for få år siden, har man kanskje ikke råd til likevel. Nye Stiklestad skole og sentralkjøkken på Skogn er eksempel på to prosjekter som nå løftes til debatt på ny.

Spare penger. Politikere og administrasjon må se hvor det er naturlig å spare penger. I Verdal fikk politikerne forrige presentert oppsiktsvekkende tall: Det er en overkapasitet på over 500 elevplasser i verdalsskolen. Dette tallet stiger til nesten 700 innen få år. I en kommune med 15.000 innbyggere, er det et svært høyt tall. Det er ikke helt klart hvor stor den økonomiske kostnaden er for denne overkapasiteten, men det høres ikke effektivt ut å ha en slik overkapasitet. Hva har det å si for innholdet i skolen? Er det elevene som betaler prisen for denne overkapasiteten, i form av mindre ressurser til læremateriell og læreressurser til skolen?

Regjeringen har stoppet og nedskalert en rekke store prosjekter. Nye gigantsatsinger tones ned, og veiprosjektene nedskaleres. Det er naturlig at kommunene også går gjennom sine planer.