Fylkeskommunen skal strippe Verdal videregående for elever, og flytte mange av dem til Steinkjer. Det er i seg selv kontroversielt. Når prosessen er så elendig som nå, er denne saken skandaløst dårlig håndtert av Trøndelag fylkeskommune.

Når folketallet i 2038 brukes som argument for å avvikle linjer, må det være forsvarlig å bruke et par år på en slik prosess, som kan porsjoneres gjennom hele perioden, skriver redaktør Espen Leirset. Foto: Roger M. Svendsen

Det nye fylkestinget har grunn til å føle seg kuppet. Noen få dager etter valget, kom bomben fra administrasjonen: En helt ny skoleplan har som mål å flytte mange elever fra Verdal til Steinkjer. Nye medlemmer av fylkestinget ble tatt på senga. Saken er så svær og omfattende at den er umulig for folk å få oversikt over. Det er 21 vedlegg i saken, hvor hvert vedlegg er et svært sakskompleks i seg selv. Det er umulig for enhver fylkespolitiker å få oversikt over saken slik den nå foreligger. Fylket burde selvsagt bruke langt mer tid på denne saken. De bør ta for seg hver enkelt sone grundig i egne saksprosesser. På den måten ville man fått rimelig oversikt over saken, og det kunne gitt en forsvarlig saksbehandling. Slik den nå ligger til politisk behandling, er det en eneste stor smørje av en sak.

Det er dessuten ødeleggende for legitimiteten at politikerne nå sitter og hestehandler om de ulike skolene i egne møter. Det pågår hektisk møtevirksomhet. Fylkespolitikerne Innherred snakker med, vil ikke engang si hvem som deltar i møtene. Eller hvor de foregår. Er de selv fornøyd med en slik saksbehandling? Det bør de ikke være. Næringspolitisk leder Arild Klokkerhaug i Innherred Næringsforening har beregnet at det foreslås å flytte 92 studieplasser fra Levanger, Verdal og Inderøy til Steinkjer. I tillegg skal det opprettes en rekke nye studieplasser i «Bygdenes By». Det endelige forslaget betyr en netto tilvekst på 217 studieplasser i Steinkjer, ifølge Klokkerhaug. Det er vanskelig å se at dette skal spare fylkeskommunen for noen summer. Det ser mer ut som en politisk hestehandel som har som formål å unngå at Steinkjer må ta sin rettmessige andel av elevnedgangen. Nedgangen i elevtall er tross alt størst i Steinkjer.

Kari Anita Furunes (Sp). Foto: Håvard Haugseth Jensen / Adresseavisen

Det har vært krevende å få oversikt over saken, erkjenner fylkespolitiker Kari Anita Furunes (Sp). Hun virker heller ikke særlig godt informert om folketallsutviklingen på Innherred. Hun bruker nedgangen i elevtall som begrunnelse. Men dette er jo helt irrelevant, så lenge skolen som har størst nedgang får tilført flest elever. Argumentet henger ikke sammen. Dessverre ser Furunes ut til å være immun mot argumenter. For hun har bestemt seg allerede. – Jeg vil stemme for å flytte elever til Steinkjer. Politikk handler om prioriteringer, sier Furunes. Hva slags tåketale er dette? Er det prioriteringen om å styrke Steinkjer på bekostning av Verdal hun snakker om? I så fall er det bare å droppe protestaksjoner, fakkelmarkeringer og andre argumenter. For Sp ser ut til å ha bestemt seg allerede: Steinkjer skal styrkes. Denne gang er det særlig Verdal det skal gå utover. Og det skal skje i hestehandler mellom politikere, der verken administrasjonen, pressen eller andre interesserte har innsyn.

Det beste fylkesordfører Tomas Hallem nå kan gjøre, er å kansellere hele prosessen. Fylkespolitikerne må be om å få saken på nytt, stykkevis og delt. Når folketallet i 2038 brukes som argument for å avvikle linjer, må det være forsvarlig å bruke et par år på en slik prosess, som kan porsjoneres gjennom hele perioden. Så kan hver region bli behandlet for seg. Kun på den måten kan man få en forsvarlig saksbehandling. Slik det er nå, ser det hele ut som et skittent politisk spill.