Det har lugget litt, men innføringen av helseplattformen i kommunene har gått ganske greit, ifølge kommunedirektør Peter Ardon i Levanger kommune. Lignende signal gis av Verdal kommune.

Men ved St. Olavs Hospital fortsetter det i samme miserable spor som før. Helsetilsynet har gransket problemene med innføringen, og gir en knusende vurdering. Pasienter skal være satt i fare, og sykehuset har blitt satt i en krevende situasjon. Rapporten beskriver flere eksempler på viktige ting som ikke fungerer, og de skriver at ansatte blir svært usikre av at systemet ikke fungerer slik de tror. Viktige meldinger skrives på post it-lapper, fordi systemet ikke fungerer. «Når informantene i tillegg oppgir at de ikke har tid til å følge opp om meldingene kommer frem, og at merkantile funksjoner må føre skyggeregnskap, anser vi at situasjonen er svært farlig», skriver Helsetilsynet i rapporten.

Dette er ille nok, men det blir verre. For nå er krangelen om regninga i full gang. Dette lover dårlig for det videre arbeidet. St. Olav mener de kan dokumentere ekstrakostnader på 250 millioner kroner. Helse Midt-Norge legger opp til å dekke bare en tredjedel. Det opprører tillitsvalgte ved sykehuset. «Uforståelig», «lite tillitsvekkende», og «feilinformasjon» er begreper som brukes om det regionale helseforetaket. Dette er uvanlig sterke ord mellom helsearbeidere.

Hvorfor virker systemet å fungere greit i kommunene, men elendig i sykehusene? Årsaken er at et sykehus og en kommunal helsetjeneste er svært ulike. I et sykehus kommer tusenvis av pasienter ut og inn hver eneste dag, og de skal få diagnoser og behandling, som krever et langt høyere tempo og hyppighet i journalføring og i kommunikasjon. En sykehusavdeling må kommunisere raskt og presist med andre avdelinger innad i sykehuset, og med eksterne aktører som kommunene. Et kommunalt system er rett og slett langt mindre komplisert enn et sykehus. Det er derfor ganske naturlig at kommunene og sykehusene gjør seg ulike erfaringer.

Innføringen og problemene på St. Olavs følges med argusøyne fra Sykehuset Levanger. Det er det god grunn til. For styret med Helseplattformen vil også prege nyhetsbildet også i 2023.