Denne ukas vedtak på Stortinget tyder på at E6 blir nedskalert på Innherred. Det er dårlige nyheter for utviklingen i Levanger og Verdal.

Forholdet mellom sentrum og periferi er en av de store skillelinjene i det norske samfunnet. Slik er det over hele verden. Stadig mer ressurser samler seg opp i de største byene. Det gjelder kapital, kompetanse og arbeidsplasser. Alt samler seg opp i byene. Det er samme trend i hele verden. Folkevandringen fra landsbygda til byen preger alle verdens kontinenter. Urbaniseringen omtales som den største folkevandringen verden noen gang har sett. Folk fristes av mulighetene byen gir, til utdanning, jobbmuligheter og et urbant liv. Dette er godt dokumentert av samfunnsforskere i mange land.

Hva betyr dette for oss som lever her på Innherred? Innherred kan aldri bli en storby. Men vi er ikke helt i periferien heller. Levanger og Verdal har småbyens kvaliteter, og vi har fordelen av å være nær flyplass og nær en stor by. I et langsiktig perspektiv bør utviklingen her handle om å knytte Innherred sterkere til Trondheim. Trondheims rolle som motor for utviklingen av Trøndelag kan knapt overvurderes. Trondheim har landets største universitet, Europas største forskningsstiftelse, og et teknologisk næringsliv mange andre storbyer misunner dem.

Arbeidslivet her på Innherred har aldri slitt mer med å få tak i arbeidskraft enn nå. Et viktig politisk svar på slike utfordringer, er å legge til rette for mer mobilitet i samfunnet. Man får en svært liten bo- og arbeidsregion på Innherred når trafikken beveger seg under 70 kilometer i timen. Slik er det på store deler av E6 i dag.

I forhandlingene på Stortinget har SV tirsdag fått gjennomslag for å vurdere nedskalering av motorveiprosjekter med pågående planarbeid. Dette er en del av forhandlingene av revidert nasjonalbudsjett, og det vil trolig ramme ny E6 Åsen-Steinkjer. Dette er et skudd for baugen for å utvikle Innherred i de neste 50 år.

Vi trenger politikere som legger til rette for at regionen skal utvikle seg. Selv om jordvern er viktig, bør en utviklingsstrategi for Innherred ha et bredere perspektiv enn dette. Tirsdag var derfor en dårlig dag for Innherred.