Nordlending til innflytter Kent-Einar Myreng skal bli vømling. I episode 1 fikk han i oppdrag å lese Hans Rotmo, skaffe seg klær, finne seg en karakter og delta på Vømmølfestivalen.

I denne episoden besøker han sanitetskvinnenes Vømmøl-butikk, hvor han må prøve seg frem til sin vømmølmundur.

Se episode 1, 3 og 4 under: