– Ytterligere forverret tillitskrise

Legene ber styret ta grep: «Vi oppfatter den nåværende situasjonen som meget alvorlig».

Olaf Kleinau, hovedtillitsvalgt i Overlegeforeningen i Levanger er en av de fem legene som har signert brevet som er sendt til styremedlemmene i Helse Nord-Trøndelag. 

Nyheter

Overlegeforeningen og Yngre legers forening ved sykehusene Levanger og Namsos overrakte i dag et brev til styremedlemmene i Helse Nord-Trøndelag. Legene mener tillitskrisen med administrerende direktør har blitt ytterligere forverret, og ber styret ta grep.