Det var det nemlig en del som ble sist gang, da det nye nødvarselet som går ut til mobiltelefoner i hele landet ble sendt ut.

Den gang fikk på langt nær alle varselet, og hele lokalavisredaksjonen var av dem som ikke merket noe på mobilen. Men denne gangen ulte det hos oss!

Et nødvarsel består av en tekst som legger seg foran på telefonen din. Når du får et nødvarsel vil telefonen vibrere og spille en høy lyd, selv om du er i telefonen eller har skrudd av varsler.

For å unngå å få varsel må du slå av telefonen, eller sette den i flymodus mellom 11.55 og 12.15, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som drifter anlegget.

Enkelte smartklokker kan også motta varselet.

Norge tok i bruk systemet først i 2023. Nødvarsel på mobil har vært i drift i mange andre land i årevis.

Tyfon

Samtidig tester Sivilforsvaret sirenene sine.

De såkalte «tyfonene» blir testet hvert halvår, og skal gi befolknignen beskjed om å lytte til radio for viktig melding i en krisesituasjon.

Oppdater

Nødvarselet går via mobilnettet, og tas i mot av alle mobiltelefoner som er:

  • Skrudd på

  • Koblet til mobilnettet (4G/5G)

  • Kompatible (oppdaterte) for å motta nødvarsel.

Siste test av denne sorten fant sted i juni 2023. Rundt 22 prosent fikk da ikke noe varsel på telefonen, ifølge en undersøkelse DSB gjorde i etterkant.

Myndighetene oppfordrer til å oppdatere telefonen, for å være sikker på at varselet når frem.

– Mange av dem som ikke fikk nødvarsel sist hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta Nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB i en pressemelding.