Først ga Normilk 100.000 kroner, nå støtter også Sparebank 1 SMN Levanger undervannsklubbs ryddeaksjon med samme sum.

Banksjef Olav Midtsian Salater og leder for gavefondet Eli Arnstad forteller at de har satt av en ekstra million i år, som er øremerket tiltak for reduksjon av plastforsøpling. Flere søknader er under behandling, men Arnstad og Salater har allerede besluttet at 100.000 kroner skal tildeles Levanger undervannsklubb.

–I søknaden har de et målrettet tiltak. Et tiltak som er godt for Levangersamfunnet, men som også gir gode effekter rundt Levanger. Med videoen fra Levangersundet ser vi hva som må til på jordoverflaten, men også i vannet, sier Arnstad.

Dykkernes video fra Levangersundet i mars skapte mye oppmerksomhet. På sjøbunnen filmet dykkerne det som ble beskrevet som en stor samling søppel- blant annet traktordekk, maskiner, batterier og annet skrot. Videoen ble omtalt på VG.no og hos andre medier, etter at Innherred først omtalte saken.

–Vi er kjempeglad for at vi nå har to bedrifter som bidrar. Vi trenger å gjøre en del investeringer til klubbutstyr for å være kapabel til aksjoner. Vårt mål for i år er å plukke over ti tonn søppel fra havet, forteller aksjonsleder Einar Morten Slapgård.

Ryddeaksjon i juni

Levanger undervannsklubb kjører ryddeaksjon 9.-10. juni.

–Det er nå 21 dykkere som har meldt seg på og 24 som har meldt interesse. Når aksjonen starter forventer vi at det er over 40-50 dykkere som deltar, sier Slapgård og forteller det vil bli flere aksjoner etter behov, også i Levangersundet.

–Vi har et tett samarbeid mellom flere klubber i nærmiljøet for å skaffe nok dykkere til aksjonen i Levangersundet. Vi er i gang med å kartlegge store områder i hele Nord-Trøndelag, sier Slapgård.

Unik mulighet

Han mener undervannsklubben sitter på en unik mulighet ettersom ikke alle kan gå under havoverflaten og hente opp avfall.

–Vi har i mange år nytt hva havet kan by på. Vi ser dessverre store endringer med at vi finner plastikk og annet avfall i områder dette ikke hører hjemme. Derfor tar vi store grep i områder som for eksempel Levangersundet. Dette er vår måte å gi tilbake til naturen, sier Slapgård.

Med 200.000 kroner og et spleiselag som har gitt til sammen 21.000 kroner er undervannsklubben et godt steg nærmere målet. Men fortsatt trenger de støtte fra flere bedrifter.

–Nå har vi skrevet søknader og skal sende rundt til flere bedrifter, sier Einar Morten Slapgård.