Dette er lokalavisas debattseksjon i papiravisa og på innherred.no. Her publiseres leserinnlegg, lederartikler, kronikker og annet meningsstoff. Skriv leserinnlegg Send oss en mail

Innlegg

Skole for livet!

Læreren er uten tvil en svært viktig faktor – kanskje DEN VIKTIGE faktoren – for at skolen skal være en god skole for elevene.

Innlegg

LO og Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig sektor

LO og Arbeiderpartiet vil ha en effektiv offentlig sektor. Vi vil videreutvikle offentlig sektor sammen for å sikre god bruk av ressursene våre.

Dagens dikt: Det grøne skiftet

Det grøne skiftet, ja, kva er no det?

Nasjonal transportplan skal gjennomføres i Nord-Trøndelag

Høyre garanterer for E6-utbygging gjennom Levanger og Verdal hvis de fortsatt får styre.

En skole der alle kan lykkes

Det mener Arbeiderpartiet er viktigere enn skattekutt.

Dagens leder

Hva velger landets nest største vegeier?

Det nye fylkestinget har ikke NTE-penger å legge i vegpotten, men er mer enn villig til å spe på med bompenger.

MDG og bakkekontakt

MDGs politikk innebærer å avvikle 250 000 arbeidsplasser de neste 20 årene, påpeker rådgiveren i Utenriksdepartementet.

Kristendom og islam har blitt med i valgkampen

Både Knut Arild Hareide KrF og Sylvi Listhaug Frp tror vel på den samme Gud. Likevel tørner de sammen, registrerer Asbjørn D. K. Eklo.

Innlegg

Fem grep for et bedre barnevern

Det er på tide med en kvalitetsreform som gir et bedre barnevern for barn, unge og deres foreldre.

Spaltisten

«Det er noe jeg er mer lei av å høre om enn andre ting»

Politikere som forsøker å definere hva norske verdier er, for eksempel, skriver Oddny Gumaer.

Tåler helsepersonell mer uforutsigbare turnuser?

Etter valget kan det være for sent, påpeker Sølvi Sæther.

Dagens leder

Hun fortjener å bli heiet fram

Det er noe spesielt med byens hotell, uansett hvilken by vi snakker om.

Verdivalget II

Denne gangen skriver Sven-Øyvind Bern om flyktninger.

Innlegg

Velkommen til skolestart!

Venstres mål er en tilrettelagt skole for hver enkelt.

Innlegg

Stopp store klasser!

Skolene starter denne uka, og mange unger og ungdommer må gå i store klasser, der de kjemper om lærerens oppmerksomhet med 29 andre, registrerer Siv Furunes i SV.

Innlegg

Innherred handel og kontor mener det viktigste er å bruke stemmeretten - og helst på Arbeiderpartiet

LO og Arbeiderpartiet står sammen om å føre en aktiv politikk, som skaper nye, trygge jobber, som får flere i arbeid og som sikrer en mer rettferdig fordeling.

Jordvern er eit verdivalg

Kortsiktig tenking ligg til grunn når det blir foreslått nedbygging, mener Jostein Trøite.

Innlegg

Trygge arbeidsplasser er det viktigste for fortsatt velferd

Ola og Kari Nordmann har fått 18 milliarder i skattekutt, likevel får staten inn 65 milliarder mer i skatt.

Høyre må få bakkekontakt

Børge Brende bekrefter altså at Miljøpartiet De Grønne trengs hvis vi skal ha arbeid og velferd i framtida, konstaterer Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat.

«Svartmaling»

Senterpartiet blir stadig vekk beskylt for «svartmaling» når det uttrykkes uenighet i det som regjeringen ønsker å gjennomføre.

Bibliotek og kulturhus – hvilke muligheter?

Som en ser har vedtaksvegring sin pris, og for Levanger er en del av prisen at vi ikke har noe kulturhus, konstaterer Sigvard K. Gilstad.

Disse hotellplanene i Levanger ble aldri noe av

Men Asbjørn D.K. Eklo mener de kan tas frem igjen for å redusere presset på dyrkamarka.

Matjord eller asfalt?

Det er spørsmålet, skriver Lorns Olav Aunsmo og Håvard Jermstad.

Dagens leder

Det må ikke bare utredes

Assisterende redaktør Anja H. Helland gjør seg noen tanker rundt elevtall ved skolestart.

Forbauset over at ikke det bygges terrassehus

«BB» mener flere plasser burde vært aktuelle.

Verdidebatt 2017

For meg handler debatten ikke om gleden over at færre søker ly fra krig og menneskeskapt klimakriser, skriver Vegard Austmo.

– Brusve gårds beskyttere fortjener ildsjelpris

Nå er det virkelig på tide å framsnakke dem, fastslår Arne Wahlstrøm.

En visjon om hva vi kunne fått til

– Den 29. mai 2017 fattet Verdal kommunestyre et vedtak som kan ødelegge bygda vår for framtidige generasjoner.

Dagens leder

En interessant diskusjon på låven

Tiltaket bør gjentas også neste år, synes redaktøren.

Bråkete unger på Levanger bibliotek

– Dette er et bibliotek, og ikke en barnehage, tordner Øystein Wisth.

At Norske skog er i konkursfare vekker bekymring, ikke minst blant oss som er opptatt av det grønne skiftet

Norge investerer alt for mye penger i olje og boliger, mener stortingskandidatene.

Rikinger, formue og skattekutt

– Det er de rike som skaper private arbeidsplasser, ikke de med middels eller lav inntekt, som Arbeiderpartiet tror, skriver Fritz Wahlstrøm.

Dagens leder

En innstilling som er verdt å framsnakke

Bygdefolket som tok ventetida med et smil.

Verdivalget I

– Høstens valg er et verdivalg. Vil jeg ikke ha formueskatt? Da kan det bli dårligere mat på bo- helsetunet, konkluderer Sven-Øyvind Bern.

Har virkelig blitt en arena for alle

...og barna er de flittigste kundene!

Dagens leder

Spennende kamp om den siste plassen

Vi må tilbake til 1993, da EU-saken sto på dagsorden, for å finne lignende tall, konstaterer redaktøren før høstens valg.

Innlegg

«Mitt første møte med Torgfesten ble mer irriterende enn jeg kunne forestilt meg»

Tromsøværingen fikk ingen god konsertopplevelse med CC Cowboys på torget i Levanger.

Innlegg

Fortsetter kampen for nærpolitiet

Politisentraliseringen har skapt massive protester landet over, konstaterer Marit Arnstad (Sp).

Innlegg

Politisk kollaps

– Jeg vil eventuelt gå og stemme på politikere som ser sin egen begrensing, og som derfor vil gi fra seg makta til Kongen for en periode, skriver Nils Georg Leirset.

Innlegg

– Vi vil ikke miste denne utsikten

Åpent brev Levangers innvalgte politikere.

Innlegg

Til sukkerbrudeparet Verdal kommune og Verdalskalk – Norcem!

– Nå kan dere feire at det er seks år siden dere ble herr og fru Samrøre!

Åpent brev til Fylkesmannen i Nord Trøndelag

Synes det er rart at Fylkesmannen ikke har gjort lovlighetskontroll av renovasjonsvedtak

Egil Lutdal fortsetter diskusjonen rundt renovasjon i hytteområdene på fjellet i Levanger.

Innlegg

– Høyre har stått for det største medisinske mirakelet siden penicillinen!

Nemlig fraværsgrensa. Det konkluderer Anna Konstanse Holan Almli.

Dagens leder

Det er grunn til å ta dette på alvor

Debatten som går om norske verdier, kultur og identitet skaper skillelinjer, konstaterer redaktøren.

«Nå skjerpes greiene»

Valgkampen er igang, konstaterer Kai Lennert Johansen med opptil flere musikalske referanser.

Innlegg

Flykningestrømmen er EUs store hodepine

Hvordan stopper vi denne migrantstrømmen av fattige?

Innlegg

Hvem tar ansvaret for en grønn framtid?

Kan noen fortelle meg hvilke parti som vil ta klima, og en grønnere fremtid på alvor?

Spaltister

Spaltisten

En skitten rubin

Levanger sentrum er en rubin som trenger pussemiddel. Dessverre ser det ikke ut til at den nye sentrumsplanen gjør saken noe bedre.

Spaltisten

Når sand i skrubbsår er gode minner

Berit Fikse mimrer om tida på handballbanen.

Spaltisten

Mitt Soria Moria

Turene til opplevelsesparken i Verdal var ett av sommerens høydepunkter for ukas spaltist.

Spaltisten

Legge ned verdens eldste kino?

Det er ikke til å tro, mener dagens spaltist.

I skyggen av filmen

Vanskelige ting har en lei tendens til å dukke opp igjen.

Spaltisten

Hvorfor dra til Mosul når man kan være komfortabel hjemme?

Derfor drar Oddny Gumaer inn i krigssonen for å hjelpe barn.

Spaltisten

Kolles kun det gå så gæli?

Folket i Verdal etterlyser samarbeid fra dere politikere i krevende tider, skriver dagens spaltist.

Spaltisten

Rimelig krav fra Trump

Ukas spaltist har forståelse for den amerikanske presidenten.

Spaltisten

Festen er over, det er plast igjen

Alt vi «mister» havner til slutt i havet.

Spaltisten

Hva skjer når vi strekker navlestrengen til barna har passert 18-20 år?

Møtet med den virkelige verden kan da bli enda mer brutal enn i den iskalde fødestua.

Les eAvis

Les papiravisen i digitalt format

Les eAvis