Svar til Svein Olav Skogstads innlegg i Innherred 11.12.21

Som utenforstående, er det sikkert vanskelig å få med seg alle detaljer, men flertallet har de 2 siste åra forsøkt å ta ansvar, med å sette inn budsjettmidler til å holde barnetrygda utenfor beregningsgrunnlaget for sosialstønad, selv om det ikke er et kommunalt ansvar.

Historisk har denne ordningen vart i 1 ¼ år, fra 1.4.20 til 1.7.21. Vi finner det merkelig at denne kampsaken ikke kom tidligere, Spesielt når Ap er så tydelige nå. Forskjellen er vel kanskje at Rødt  kom inn denne perioden, og kaprer stemmer på den røde siden …

Med de signalene som kom i Kommunedirektørens økonominotat i juni, var det tydelig at her måtte alle bremser på. Det var ingen veg utenom kutt over hele linja. Først og fremst må alle ikke lovpålagte oppgaver reduseres til et minimum. Barn og omsorg ble forsøkt beskyttet, men også de fikk kjenne på sparekniven.

Nå har heldigvis Regjeringa og SV blitt enige om den ordningen vi ønsker, selv om det ikke starter før 1.sept. Levanger er en kommune som gir gode tilbud til sine innbyggere, men nå er vi nødt til å være nøkterne i tjenestetilbudet noen år framover.

Likevel skal alle få dekt lovpålagte tjenester godt nok.

Min trøst, som tydeligvis Skogstad synes er umoralsk, er at Levanger ikke er alene, da 2/3 av norske kommuner ikke finner råd til å holde barnetrygda utenfor beregningsgrunnlaget, når man ser på statistikken som Redd Barna viser til. At en Robek-kandidat da skal gå foran i dette arbeidet, blir for meg uansvarlig.

Ei anna fattig trøst er at Levanger ligger i beste kategori kommuner når det gjelder barnefattigdom. Dette leser vi også i Redd Barnas rapport fra sept. -21. Det hjelper selvsagt ikke de som er fattigst.

Avslutningsvis kan man bare ønske at Stat og Regjering fortsetter arbeidet med utjamning av sosiale forskjeller, så skal Levanger bidra med det vi har ansvar for.

Asbjørn Brustad

Gruppeleder SP og flertallskonstellasjonen i Levanger.