Etter at Rødt fikk flertall for at sosialhjelpsmotakerne får beholde barnetrygda, har dette vært praksisen i 2021. Nå vil kommunestyret ta barnetrygda igjen, de siste månedene før regjeringa setter en stopper for denne usosiale praksisen.

Asbjørn Brustad (gruppeleder i SP) har i intervju med Innherred (04.12.) tre argumenter:

1 «Dette har vært praksis i lang tid».

Dette argumentet handler ikke spesifikt om barnetrygda, men kan brukes i enhver sak en vil ha gjeninnført. Om det er begått urett tidligere er det ikke noe godt argument for å begynne på igjen.

2.«Nabokommunene ....(gjør) det på samme måten».

Dette argumentet handler heller ikke spesifikt om barnetrygda. Det begås urett mange steder, uten at det er et godt argument for å gjøre det samme.

3. «Fagfolket sier at det er egne lover som skal ivareta barn særskilt i slike situasjoner..»

Endelig et argument som handler om barnetrygda. Betyr det at familiene får tilbake pengene? Hvis dere sparer 1,2 millioner på dette, så tar dere 1,2 millioner fra de fattigste barnefamiliene. Hvis familiene blir tilgodesett på andre måter, hva sparer kommunen da?

Jeg forventer at vi har politikere som vurderer hva som er rett og galt. Som ikke argumenterer med at det er begått urett tidligere, derfor skal vi begynne på igjen. Og som ikke argumenterer med at andre begår urett, derfor skal vi også gjøre det. Og hvis Brustad mener at familiene blir kompensert, da er den budsjetterte innsparinga bare tull.

Til slutt: Bjørg Boneng (SP) og Janne Jørstad Karlsen (FRP) sørget for å få  økt godtgjøringen til seg selv. Forklar oss hvorfor dette er viktigere enn barnetrygd til de fattigste familiene.

Svein Olav Skogstad