Jeg var billettkontrollør i 18 år i Trondheim, fra 1992 til 2010, vel og merke før Atb. Vi hadde noen regler som var ufravikelig, vi kastet ikke av barn, vi nektet aldri barn som hadde glemt reisebevis og vi skrev aldri gebyr på dette. Slike saker ble ordnet med skole eller foreldre, ofte hadde sjåfør latt barn som hadde glemt kortet få bli med fordi at han kjente elevene på skole busser. Gebyr var ikke aktuelt fordi dette var skyss som var betalt av fylket. Dette var i Team trafikk og Nettbuss sin tid, når Atb tok over ble det et annet regime, slik det virker, ikke til det bedre.