Samme uke som årets laksefiske startet i Verdalselva, valgte Levanger kommune å snu om oppdrettsplanene i Trondheimsfjorden. Det var en klok beslutning.

Det er bare en måned siden Levanger og Verdal kommune møtte til meklingsmøte hos Statsforvalteren. Bakgrunnen er at Levanger ville åpne for torskeoppdrett i fjorden, mens Verdal argumenterte mot. Verdalselva er lakseelv, og oppdrett i vårt område av fjorden er dårlig føre var-politikk.

I Levangers kommuneplan var det foreslått å åpne for akvakultur i fjorden. Men argumentene som kom fram under og etter meklingsmøtet har gjort inntrykk på kommunens administrasjon. Derfor endret de oppfatning i sin innstilling til politikerne, viser sakspapirene til planutvalget i forrige uke.

foto
Leder Bjørg Boneng ville la statlige myndigheter avgjøre oppdrett i Trondheimsfjorden. I en slik sak bør politikerne vise ledelse, mener redaktør Espen Leirset i Innherred. Foto: Erlend Aune

Derfor fikk politikerne lagt fram følgende forslag: «Havbaserte oppdrettsanlegg for fisk tillates ikke». Forslaget ble enstemmig vedtatt, uten debatt i det politiske utvalget.

Før meklingsmøtet var den politiske strategien hos leder Bjørn Boneng å lene seg tilbake. Ideen var å la statlige myndigheter stoppe oppdrettsplanene dersom de ikke var miljømessig forsvarlige. – Vi mener at lovverket ivaretar de nødvendige hensyn, og våre argumenter handler derfor også om at de faglige avgjørelsene bør ligge hos konsesjonsmyndighetene. Det er ikke nødvendig å stenge helt for fiskeoppdrett på generelt grunnlag, sa hun til Innherred etter meklingsmøtet forrige måned.

foto

Men i meklingsmøtet kom det fram at de statlige myndighetene ikke opptrer i et vakuum. Dersom en kommune velger å vedta en kommuneplan som legger til rette for oppdrett, vil dette veie tungt når staten får etableringssøknad på bordet. Derfor er det bra, og prisverdig, at Levanger kommunes administrasjon endrer kurs. Det er bra at Levanger ikke lar det gå prestisje i saken, men justerer kursen når de får ny kunnskap om hvordan statlige beslutningsprosesser foregår.

Den politiske lærdommen får være at man ikke kan lene seg tilbake. Det finnes et politisk handlingsrom også lokalt. Men det må gripes. De folkevalgte må vise politisk lederskap. Det er de folkevalgte som skal lede og styre kommunen. For hvis politikerne ikke skal ha en mening om en så viktig sak, hva skal man da ha politikere til?