De folkevalgte i Levanger og Verdal eier 20 prosent av landets åttende største kraftselskap (NTE). Hvor bevisst er lokalpolitikerne sin rolle som eiere i dette gigantselskapet?

Da fylkene slo seg sammen, ville ikke nordtrønderne at eierskapet i NTE skulle deles med sørtrønderne. Den eneste måten å unngå dette på, var å splitte opp eierskapet til kommunene. Medgiften var en pekefinger fra forrige eier om at utbyttet bør være lavt i ti år, for å bygge opp egenkapitalen til NTE. Dette er en intensjon, og ikke noe lokalpolitikerne er forpliktet til å følge. Lokalpolitikerne velger selv om de skal være lojale til det tidligere fylkestinget – eller om de skal være lojale til sine velgere. Lokalpolitikerne har derfor selv et ansvar for å gjøre seg opp mening om utbyttepolitikken.

Som Innherred og Steinkjer24s artikler viser, blir det stadig mer penger igjen i selskapet, og mindre til eierne. Dette er et politisk valg. Motivasjonen er å skape en enda større kraftgigant i Steinkjer. Men dette formålet må veies opp mot alternativet – som er å bruke mer penger til næringsutvikling eller andre gode formål i Levanger og Verdal. Hvorfor gagner det innbyggerne i Levanger og Verdal at penger som kunne vært brukt på utvikling i Levanger og Verdal, i stedet skal fylle opp egenkapitalen i NTE?

Det er mange prosjekter som skal gjennomføres i begge kommunene. Verdal skal fylle opp Ørin Nord. De skal kanskje ta en ås til næringsareal. Levanger skal utvikle nytt næringsareal, og skaffe byen et hotell. Det er bare noen av de viktige prosjektene som kan skape utvikling i Levanger og Verdal, men som trenger penger for å la seg realisere.

Pengene finnes. Det er et politisk valg å ikke hente ut mer penger. Lar man pengene sitte igjen i kraftselskapet, blir det mindre penger til å skape utvikling i kommunal regi.

Lokalpolitikerne må melde seg på som eiere. Det første steget de bør ta, er å få mer kunnskap om utbyttepolitikken. Derfor bør politikerne i Levanger og Verdal bestille en rapport som viser hvordan utbyttet fra sammenlignbare selskaper er. Vet lokalpolitikerne hva som er potensialet for utbytte, uten å ramme selskapet for hardt? Dette bør en slik utredning finne ut. Levanger og Verdal bør være eierrollen bevisst, og bestille en slik rapport uavhengig av hva andre eiere eller selskapet tenker om saken.