Et steg nærmere hall

Kommunen har kjøpt halltomt i Åsen.

Kommunens illustrasjonsplan over området fra juni 2016. 

Nyheter

Det er forlengst vedtatt at det skal bygges ny idrettshall i Åsen. Med Levanger kommunes kjøp av tomt, har planene gjort et byks videre på veien mot realisering.

Ifølge Håvard Heistad som er enhetsleder for bygg og eiendom i Levanger, ble kjøpekontrakten signert like før helga. Levanger kommune kjøper et areal på 7,8 dekar av en privat grunneier. Området ligger i Reita, like øst for Åsen barne- og ungdomsskole, og tett inntil fotballbanen. Heistad vil foreløpig ikke opplyse prisen.

Under budsjettbehandlingen i fjor vedtok kommunestyret å framskynde åsenhallen med et år. Det ble dermed lagt 2 millioner i budsjettpotten for 2017 og 25 millioner for 2018. Vi skriver nok likevel 2019 før en ny hall tidligst kan tas i bruk.

- Vinden har snudd i veldig rett retning

Kjell Olav Einarsve og IL Aasguten jubler over budsjettvedtaket, som sikrer hallbygging ett år tidligere i Åsen.


Varaordfører og åsbygg, Alf Magnar Reberg (Sp), sier tomtekjøpet er gledelig, men samtidig som forventet ut fra de vedtakene som er gjort.

- Det betyr at prosessen med hall i Åsen går sin gang. Nå har kommunen hånd om det den trenger for å føre planene videre, sier han.

Idrettshallen vil også komme inn på deler av skolearealet, som Levanger kommune eier fra før.

Ina skynder fram åsenhall

Ny hall i Åsen rykker nærmere.


- Vi begynner nå å organisere prosjektgrupper, og må samtidig engasjere en ekstern prosjektleder, sier Håvard Heistad. Han regner med prosjektet kjøres i gang med full tyngde etter ferien, sannsynligvis i første del av september. Hallens form og innhold vil krystallisere seg i tråd med konseptet som vinner anbudskonkurransen. En rekke lag og foreninger har allerede kommet med innspill og ønsker for den etterlengtede idrettshallen.