Nå blir det fart i planene

Blar opp og framskynder gangveg mellom Vinne og Lysthaugen.

Planleggingen av gang- og sykkelveg langs denne strekningen mellom Vinne og Lysthaugen, starter nå i høst. 

Nyheter

Trafikanter mellom Lysthaugen og Vinne kan se fram til en sikrere ferdsel. Verdalskalk blar opp lommeboka, og dermed gir det grunnlag for å framskynde planene sikringstiltak langs fylkesveg 72. Det betyr i praksis bygging av en fire kilometer lang gang- og sykkelveg i forlengelsen av dagens trasé som har sin ende omtrent ved avkjørselen til Vinne kirke.