Emosjonell avslutning på oppholdet i Moskva

Arnstein har tatt farvel med Moskva og disse som han fikk et nært forhold til under oppholdet. Fra venstre: Doktor Denis Fedorenko (ansatt ved klinikken), Arnstein Ekseth, Damien Scott (pasient) og Antastasia Panchenkon (ansatt ved klinikken). Foto: Privat