Det dreier seg om Sørvegen, Skogheimvegen, Alosavegen, Vestgårdvegen og Fabritiusvegen. Arbeidene starter ifølge kommunen nederst i Sørvegen og flytter seg gradvis oppover i fremdriften.

– Siden fortauet utvides vil vegen etter renoveringen utnytte mer av det kommunale arealet enn tidligere. Enkelte boligeiere har plantet hekk og parkert på det som er kommunal eiendom, og dette kan forsvinne ved utvidelse av vegen, påpeker prosjektleder for vann og avløp, Christer Arntsen Wilhelmsen i en melding om arbeidet.

Må flyttes

Kommunen anbefaler boligeiere å flytte eventuell beplantning eller gjerder som ikke står på egen eiendom, og som ønskes bevart.

– Spørsmål om dette kan stilles kommunen på epost, informerer de.

Under arbeidet vil kommunen kontrollere om boligene har separert avløp fra taknedløp, drenering og kloakk. Her trenger boligeierne ikke å foreta seg noe. Kommunens representant tar kontakt om nødvendig, og vil sette fargestoff i taknedløp eller sluk hvis boligeieren ikke er hjemme.

– I anleggsperioden må beboerne regne med korte perioder med stenging av vannet, som kan gi brunfarget vann når det kobles til igjen. Dette er ikke farlig, men vi anbefaler å la vannkranen stå åpen til brunfargen forsvinner, opplyser Wilhelmsen.

Innkjørselen

I store deler av anleggsområdet blir det lagt ut midlertidig vannforsyning på bakken for å redusere ulempene med vannavstenging.

– Mens gravearbeidet pågår i den enkeltes innkjørsel, må det også regnes med at tomten blir utilgjengelig med bil noen dager, påpeker prosjektleder Christer Arntsen Wilhelmsen i meldingen.

Kommunen lover varsling av vann- og vegstenging på SMS og skiltet omkjøring.