Presset øker på Sp-flertallet i Verdal før neste ukes behandling av kommunebudsjettet for neste år. Fra alle hold kommer det nå krav, enten om forbedringer, eller om å holde igjen for å rette opp kommunens økonomi. Det siste kommer fra Høyre i Verdal. De advarer flertallet i kommunestyret mot løssluppenhet, og kaller budsjettforslaget fra Sp for uansvarlig. «De går på tvers av alle faglige og økonomiske råd, bidrar til et overforbruk som kunne vert unngått», skriver Oddleiv Aksnes fra Høyre i et innlegg i dagens avis.

Roger Rein er ansvarlig redaktør i Innherred.

Men de fleste som bruker røsten i budsjettdebatten vil ha mer penger til sitt formål. Fra skolesektoren ropes det et varsko om at pengene som er stilt til disposisjon er altfor knappe. «Vi er et samlet kommunalt foreldreutvalg som undres over pengebruken som er planlagt brukt på rådhuskvartalet», står det å lese i et annet debattinnlegg, fra foreldre som har barn i skoler og barnehager.

Gammelhunden gjør. I et tredje innlegg kommer det et meget sterkt forsvar av Vuku og Vuku Bo og Helsetun, skrevet av Odd Helge Roksvåg. Det føyer seg inn i rekken av flere innspill de siste dagene som roper varsko om det de mener er i ferd med å skje i Vuku. De er redd for at omleggingen som foreslås i neste års budsjett er første skrittet på vegen mot en nedleggelse. Ansatte i hjemmetjenesten i Vuku hadde også et lengre, velbegrunnet innlegg på tirsdag der de fra sin plass gjorde rede for konsekvensene av det som er foreslått. i samme avis kastet pensjonistlaget i bygda seg inn i kampen.

«Utakk er verdens lønn», er det kanskje noen som nå føler innenfor Senterpartiet i Verdal. De har jo lagt dalførene inn under seg ved de siste valgene. Men velgerne har ikke flokket seg rundt dem for å være snill. De har stemt fram et flertall fordi de har forventninger til at de kan gjøre en forskjell. Om de opplever det motsatte er det ingen grunn til å bli overrasket. Dette er demokratiets spilleregler.

«Du skal lytte når gammelhunden gjør», er et annet ordtak som faller meg i hu når jeg går gjennom reaksjonene som nå kommer. Det er klare meldinger som sendes ut til partiet som nå sitter med bukta og begge ender i Verdal kommunestyre. De er nødt til å ta ansvaret for situasjonen de står i og vegen videre. De må også stå til ansvar for programmet de har gått til valg på og løftene som ble gitt i forkant.

Det skal ikke være lett å sitte i posisjon.

(Lederkommentar i Innherred 9. desember 2021)