Tema

onsdag 08.04 2020

Framskynder innkjøp for å gi pårørende bedre mulighet til å videotreffe sine kjære

mandag 23.03 2020

– Åpne Skogn helsetun, mener pensjonistene

fredag 06.03 2020

Private sykeheimsplasser - nødløsning eller en glimrende mulighet?

søndag 02.02 2020

Innlegg

For oss eldre er dette en trygghet og ikke en trussel

tirsdag 17.12 2019

Innlegg

Det skjer en systematisk underbudsjettering av hjemmetjenestene i Verdal

fredag 13.12 2019

Vold, trakassering og trusler – hva kan gjøres?

lørdag 07.12 2019

- Dette er ingen god sak for kommunen. Nå lover ordføreren å følge opp bekymringene fra Vinne distrikt

fredag 06.12 2019

Dagens leder:

En slik hverdag vil vi ikke at noen skal ha

Innlegg

Ansatte føler frustrasjon og avmakt: «Det er trist å se på at vår arbeidsplass er i ferd med å bli ødelagt.»

Hjemmesykepleien slår alarm: «Det er trist å se på at vår arbeidsplass er i ferd med å bli ødelagt.»

onsdag 04.12 2019

Dagens leder

Når demente bruker vold mot personalet

tirsdag 03.12 2019

Krever svar på vold og trusler mot ansatte i eldreinstitusjoner: – Tror det finnes mørketall

onsdag 06.11 2019

Kjempekontrakten som endrer Verdal. – Det blir mange verdalinger i sving.

søndag 13.10 2019

Mangel på sykepleiere er et problem som ikke blir mindre med årene: – Hvor er planen?

søndag 22.09 2019

Foreslår kjøkken til 37 millioner, men seniorene fraråder

fredag 30.08 2019

Innlegg

Gjenåpning av helsetunet

tirsdag 20.08 2019

Innlegg

Eg er redd. Eg er makteslaus. Eg er utrygg.

tirsdag 09.07 2019

Dagens leder

Dette er ikke de ansattes skyld

onsdag 24.10 2018

«Snart er det ingenting som heter omsorg lenger - bare sorg»

Frivillig-arbeideren i Levanger roper varsko om helsearbeidere som føler de ikke strekker til.

fredag 15.12 2017
11

Bildegalleri

Ga livsglede på Åsen

Barnehagen delte ut lussekatter, sang og slo av en prat med de eldre.

onsdag 29.11 2017

Arkitekten vil helst droppe korridorene i nytt helsebygg

Eldreomsorg i Nederland kan fort bli en rettesnor for nytt helsebygg i Verdal. Det kan blant annet bety et bygg nesten uten korridorer.

onsdag 22.11 2017

Innlegg

«Å informere om vedtak som er fattet er ikke det samme som brukermedvirkning»

Klar melding fra pensjonistlaget til de som styrer Verdal kommune.

fredag 10.11 2017

Senteret kunne nok vært bedre

Sykeheim eller omsorgsbolig? –Det er grunn til å stille spørsmålet, ja.

tirsdag 07.11 2017

Ulovlig tvangsbruk ved Stokkbakken omsorgssenter

Avdramatiserer tilsynsrapport

Kommunalsjef Jon Ketil Vongraven mener mye allerede er rettet etter Fylkessmannens tilsyn ved Stokkbakken omsorgssenter.

lørdag 30.09 2017

Skaper livsglede for eldre

Videregåendeelevene har lært mye om seg selv ved å hjelpe andre.

lørdag 16.09 2017

– Vondt å se hvordan man stjeler verdifull tid fra den døende og de nærmeste

Konferanse i Levanger tar opp behandling til døende.

onsdag 06.09 2017

Nå får Solfrid være forbannet på tv

NRKs valgsending går direkte fra stua hennes på Ytterøy.

søndag 18.06 2017

Innlegg

Angående endring Stekke kafé

Karin-Norena Strand stiller flere spørsmål om nyordningen.

Innlegg

Ber kommunestyret høre på deres ønsker

Har lagt fram en rekke forslag som de mener vil gjøre eldreomsorgen bedre.

lørdag 17.06 2017

Spaltisten

Kolles kun det gå så gæli?

Folket i Verdal etterlyser samarbeid fra dere politikere i krevende tider, skriver dagens spaltist.

søndag 28.05 2017

Innlegg

Hvordan kan dette skje?

På meg virker det som disse sakene er lite gjennomtenkt

lørdag 13.05 2017

Dagens leder

Fortjent heder til engasjert sykepleier

Måtte også prisen være en inspirasjonskilde for andre.

torsdag 11.05 2017

Hun er «Årets sykepleier i Nord-Trøndelag»

Ytterøy-kvinnen sier hun er rørt og stolt over at prisen i år går til en innenfor eldreomsorgen.

torsdag 20.04 2017

Dagens leder

«Folk forventer at det ryddes opp»

Verdal kommune har fått en «melding heim» som bør svi litt.

tirsdag 18.04 2017

– Vi burde blitt spurt

Seniorene føler seg glemt i saken om husleiesatser.

fredag 07.04 2017

Se Solfrid (81) rappe om eldreomsorgen: - Æ bli forbanna

Hun er 81 år gammel, har 16 barnebarn og 11 oldebarn. Nå har Ytterøy-boeren blitt rapper.

lørdag 01.04 2017

Reagerer på husleieprisene

Guri Skjesol mener minstepensjonister i omsorgssentre blir sittende igjen med altfor lite penger på grunn av for høy husleie.

lørdag 18.03 2017

Innlegg

Les hverdagshistorien til 87-åringen i Verdal:

«Dette er en hilsen fra en omsorgsbolig»

tirsdag 14.03 2017

Innlegg

Skriver om retorikk og hersketeknikk

Det burde heller stått «Følk ska bli mindre hjølpin», mener Astri Vikan.

torsdag 02.03 2017

- Eldre har lov til å gjøre dårlige valg

Det er lov å gjøre ufornuftige valg på sine eldre dager.

tirsdag 21.02 2017

Innlegg

Ber om rett til å krenke privatlivets fred?

Skal eldre ektepar / samboerpar måtte akseptere at stua gjøres om til sykehjemsplass, spør Stein Aamdal.

Fylkesmannen skal sjekke Verdal kommunes tildeling av sykehjemsplasser

Har varslet tilsyn.

Innlegg

«Vi krever innsyn, vi krever å bli tatt med på råd»

Les det åpne brevet til rådmann Jostein Grimstad fra pensjonistforeningene i Verdal.

søndag 19.02 2017

Innlegg

«... totalt uforutsigbar for egne innbyggere»

Det hele kan slett ikke aksepteres, men kanskje forklares, skriver Nils Georg Leirset.

Innlegg

Omsorg i sykehjem

Vi må se på de eldre som en ressurs, ikke at de ansees som ubrukelig og gammeldags.

Innlegg

En stor takk til Verdal bo- og helsetun

«Vi unner alle eldre og deres pårørende en tilsvarende opplevelse, som den vi har hatt.»

tirsdag 14.02 2017

Innlegg

Gammel i Verdal. Grue eller glede seg?

Det er alltid snakk om lover, regler, budsjett og rammebetingelser, men det må også være rom for sunn fornuft, skriver Per Jostein Myhre.

Dagens leder

En oppskrift for å komme ut av bakevja

Noen må legge prestisjen til side, være mer lydhøre og innstilt på å gi.

lørdag 21.01 2017

Innlegg

Verdal: Streng og rettferdig eldreomsorg?

Det er både opprørende og krenkende og høre at Verdal har hatt for god eldreomsorg, skriver Astri Vikan.